روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1397/02/15
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/12/29
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1397/02/19
برگزاری کنفرانس »
1397/02/20
پوستر کنفرانس
Poster
تعرفه‌های ثبت‌نام

 

 

ثبت نام غیرحضوری (ارسال مقاله)

از ۱ فروردین ۱۳۹۷

تا ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

پرداخت هزینه ثبت نام 

۲۴۰.۰۰۰ تومان

۱۸۰.۰۰۰ تومان

ویژه دانشجویان

۲۶۰.۰۰۰ تومان 

۲۰۰.۰۰۰ تومان 

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

۲۸۰.۰۰۰ تومان

۲۲۰.۰۰۰ تومان

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه ثبت‌نام غیرحضوری، شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.

* هزینه هر مقاله اضافی به شرط یکسان بودن نویسنده مسئول ۱۴۰.۰۰۰ تومان می‌باشد.

 

 

ثبت نام حضوری

تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

تا ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶

 

Euro 1650

Euro 1400

ویژه دانشجویان

Euro 2000

Euro 1700

ویژه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه

Euro 2200

Euro 2000

ویژه ثبت‌نام کنندگان آزاد

 

* هزینه حضور در کنفرانس برای هر نویسنده همکار 2200 Euro می باشد.

* هزینه ثبت‌نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، کارگاه های آموزشی، پذیرایی نهار و ۲ وعده میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس + گواهینامه پذیرش مقاله می‌باشد.