روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1397/02/15
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/12/29
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1397/02/19
برگزاری کنفرانس »
1397/02/20
پوستر کنفرانس
Poster
محورهای کنفرانس

محورهای پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و مهندسی پزشکی

 

الکترونیک
قدرت
کنترل
مخابرات
سیستم های دیجیتال
بیوالکتریک
بیومکانیک
بیومواد
مهندسی بافت
پردازش تصاویر پزشکی
مهندسی پزشکی بالینی
مهندسی توانبخشی
مدل سازی سیستم‌های فیزیولوژیکی
ابزار دقیق در مهندسی پزشکی

و دیگر گرایش های مرتبط با موضوع کنفرانس