روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1397/02/15
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/12/29
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1397/02/19
برگزاری کنفرانس »
1397/02/20
پوستر کنفرانس
Poster
تاریخ‌های مهم کنفرانس

تاریخ‌های مهم پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و مهندسی پزشکی

 

   آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات  ۱۳۹۷/۰۲/۵
   آخرین مهلت پرداخت هزینه با تخفیف  ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
   آخرین مهلت ثبت نام نهایی  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
   برگزاری کنفرانس  ۱۳۹۷/۰۲/۲۰