روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

تاریخ های مهم کنفرانس
مهلت ارسال مقالات »
1397/02/15
آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف »
1396/12/29
آخرین مهلت ثبت نام نهایی »
1397/02/19
برگزاری کنفرانس »
1397/02/20
پوستر کنفرانس
Poster
تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/02/03

پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به کنفرانس ارسال نمایند.